Felhasználási feltételek - Szabályzat

 

A szolgáltatás felhasználói a weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadják a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatunkat.

 

 

 
Általános tudnivalók

 

Az Oromlanyok.hu-t csak 18 éven felül személyek használhatják, mivel annak tartalma erősen szexuális.

Az oldal felhasználója minden olyan személy, aki közvetlenül, vagy közvetve használja az oldalt.

A weboldalon látható hirdetéseket a felhasználók állítják elő- szerkesztik, nem pedig a weboldal üzemeltetője.

A weboldal üzemeltetője egy webes szoftverrendszert biztosít, hogy a weboldal felhasználói hirdetést adhassanak fel, információkat osszanak meg egymással.

A weboldalon megjelenő tartalmak a felhasználók véleményét tükröző írások, nem tükrözik az üzemeltető véleményét.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

A felhasználó a felelős minden olyan tevékenységért, tartalomért, amely regisztrált neve alatt a honlapon történik. A felhasználó felelős minden olyan tartalomért, amelyet az oldalra feltölt, legyen az szöveg, kép, kamera kép, hang, videó.

Az oldal szolgáltatásai részben regisztráció nélkül, részben bejelentkezéssel érhetőek el.

Az oldalra regisztrált hirdető, aki a regisztrációnál a hirdetőre vonatkozó űrlapot kitöltötte és regisztrációját megerősítette. A felhasználó amennyiben hirdetni kíván az oldalon köteles a regisztrációhoz szükséges kötelező mezőket kitölteni, adatait a valóságnak megfelelően megadni.

Az oldalra regisztrált látogató, aki a regisztrációkor a rá vonatkozó űrlapot kitöltötte és regisztrációját megerősítette. Amennyiben hirdetést ad fel az oldalon, a regisztrált látogató, regisztrált hirdetővé válik. 

A felhasználó felelős, azért hogy felhasználói azonosítóját és jelszavát megőrizze, annak hozzáférését idegeneknek megakadályozza.

Az oldalra regisztrált felhasználó egy hirdetést tölthet fel az oldalra.

A felhasználó nem inzultálhat, nem sérthet meg más felhasználókat semmilyen módon.

A felhasználó nem használhatja az oromlanyok.hu szolgáltatásait illegális tevékenységre.

A felhasználó nem tölthet fel az oldalra vírust, kártékony kódot.

A felhasználó nem sérthet semmiféle érvényben lévő jogszabályt.

Hirdetés feltöltésével a felhasználó feljogosítja az oromlanyok.hu-t, hogy hirdetését az oromlanyok.hu oldalon megjelenítse.

Az oldal üzemeltetője ellenőrizhet minden olyan tartalmat, amelyet a felhasználó az oldalra feltölt.

Az oldal üzemeltetője semmilyen, az oldalra feltöltött tartalomért nem vállal felelősséget, továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalon bármilyen tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön, amennyiben az jogszabályba vagy a jelen felhasználási feltételekbe ütközik.
Az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az oldal működését előzetes bejelentés nélkül bármikor szüneteltesse vagy megszüntesse.
Az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket és szabályokat bármikor egyoldalúan megváltoztassa.
A változásokat a hírek rovatba azok hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi.

Amennyiben a felhasználó úgy találja, hogy az oldalon lévő bármely hirdetés jogsérelmet okoz számára, úgy miután azt rövid indokolással jelezte az oldal üzemeltetője számára, az üzemeltető a kérés hozzá való megérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül törli az oldalról.

A hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban az üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

A weboldal alkalmi szexpartner kereső oldal. Az 1999. évi LXXV törvény 11. § (paragrafusa) alapján Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.
9. § (2) Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg másokat zaklató módja.
Felhívjuk hirdetőink figyelmét arra, hogy az oromlanyok.hu oldalon nem jeleníthetnek meg szexuális szolgáltatásra való felhívást! A szexuális szolgáltatásra való felhívás a vonatkozó jogszabályok alapján büntetendő!
A weboldal üzemeltetője kifejezetten rögzíti, hogy semmilyen módon nem működik közre szexuális szolgáltatás közvetítésében, reklámozásában.
Tilos továbbá a kerítés (Aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

Nálunk hirdető ügyfeleink kizárólag alkalmi szexpartnert keresnek, és nem szexuális szolgáltatás nyújtását vállalják! Minden esetleges törvénytelenségre utaló viselkedés kizárólag a hirdetők önálló döntésén, akaratán alapul és oldalunkkal nincs összefüggésben! Amennyiben a weboldal üzemeltetője jogszabályba ütköző felhívást vagy felajánlkozást tapasztal az oldalon, úgy a hirdetést és a hirdetőt is törli illetve kitiltja az oldalról.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő hirdető által rendelkezésre bocsátott információ tekintetében a hirdető minősül szolgáltatónak. 
A honlap üzemeltetője közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)
A közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.
Minden ügyfelünk, hirdetésének feladásával elfogadja az alábbi feltételeket:

A hirdető előzetesen és nyomatékosan kijelenti, hogy tevékenysége semmilyen módon nincs összefüggésben a 14. életévét be nem töltött személynek közösülésre, fajtalankodásra való rábírásával, üzletszerű kéjelgés elősegítésével, az ezt folytató személlyel egészben, vagy részben való kitartásával, továbbá haszonszerzés céljából valakinek közösülésre, vagy fajtalankodásra másnak történő megszerzésével, mert mindezeket, a Btk.201.-202/A § (megrontás), 204. § (tiltott pornográf felvétellel visszaélés), és 207.§ (kerítés) rendelkezései tiltják és szabadságvesztéssel rendelik büntetni. Az oromlanyok.hu csapata az információ közzétételével mindezeket a cselekményeket nem kívánja elősegíteni, így semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget, a hirdető kinyilvánított szándékától való eltérés miatt, valamint ezekkel nem is vállal semmilyen közösséget.


 TARTALMI IRÁNYELVEK

A felhasználói leírás nem tartalmazhat másolt tartalmakat, beleértve: konkurens oldalra mutató hivatkozás, idézetek, kapcsolat felvételi adatok.

Amennyiben a felhasználó kapcsolati adatot ad meg, köteles azt a valóságnak megfelelően megadni, hogy azon keresztül a későbbiek folyamán elérhető legyen.

Az oldalra kizárólag olyan képek feltöltése engedélyezett, ahol a felhasználó egyedül látszik illetve párok esetén más személlyel együtt (ketten)

A hirdetést a felhasználónak a témájának megfelelő kategóriába kell feladnia.
  

Tilos!


Az alábbi pontok megszegése esetén az oldal üzemeltetője törli a felhasználót az oldalról!


Az apróhirdetést hirdetéstől eltérő célra szigorúan tilos felhasználni.

Tilos az oldalra más közösségi oldalról képeket feltölteni.

Tilos ugyanazon üzenet többszöri elküldése. (SPAM)

Tilos az oldalra ugyanazon felhasználónak több E-mail címmel regisztrálni, hirdetést többszörösen feltölteni.

Tilos az oldalon küldött üzenetekben termék, szolgáltatás, weboldal hirdetése.

Tilos az oldalon olyan személyről képet, adatot, videót feltölteni, aki ebbe korábban nem egyezett bele.

Tilos az oldalon bármilyen tartalmat feltölteni, amely az alábbi kategóriákba sorolandó: rasszizmus; nemi, faji, társadalmi és egyéb más ismérv miatti hátrányos megkülönböztetés; káromkodás; uszítás.

Tilos az oldal üzemeltetőjének, adminisztrátorának, operátorának bárminemű sértegetése, nyilvános kritizálása.


Jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen jognyilatkozat 2013. január 31. napján lép hatályba. 

Az Oromlanyok.hu  üzemeltetője nem vállal felelősséget a hirdetések és hozzászólások tartalmáért.
Az Oromlanyok.hu 18 éven aluliak részére nem javasolt!